- Impressum / Disclaimer -
Impressum


ERAtrade GmbH + Co. KG
Heiligenfeld 11
72160 Horb am Neckar
Simu namba: +49 7451 / 55 718-0
Nukushi: +49 7451 / 55 718-27
Barua pepe: info@eratrade.de
Tovuti: www.eratrade.de
HRA: 732690

Responsible for the content:
Raimund Ege>> Image verification

Tahadhari

Kutembelea tovuti yetu pasipo kuingiza taarifa binafsi inawezekana. Taarifa zozote binafsi kama jina, anuani, au barua pepe vitaandikwa kwa matakwa ya msomaji. Hakuna taarifa yoyote itakayo pokelewa na kutolewa bila ruhusa ya mhusika. Taarifa zitakazowekwa kwenye tovuti zitakuwa chini ya sharti la masuala ya kiusalama. Usalama usio na shaka wa taarifa za upande wa tatu haziwezi kuhakikishwa. Kipekee kabisa tunatoa katazo la matumizi yoyote ya taarifa zilizo chapishwa na mtu wa tatu. Mumiliki wa tovuti anayo haki ya kuchukua hatua za kisheria endapo mtu atatuma ama kutangaza kwa njia pepe bila ya ruhsa. Utabaki kuwa na haki ya kubadili kwa uhuru, kufunga ama kufuta taarifa zako zote binafsi, ikiwa nipamoja na zile za mwanzo, anuani na lengo lako. Zaidi, kama utahitaji taarifa zaidi kuhusu haki binafsi za taarifa, unaweza kila wakati kutufikia kwa njia ya mawasiliano yaliyopo kwenye tovuti yetu.

Source: http://www.e-recht24.de
All rights reserved
© 2017 by ERAtrade.de

Webdesign © by scorpio